Close


Viure mentre s'immigra

La raó per la qual els pares van venir a països estrangers va ser perquè abans de l'any 2004 l’economia xinesa es trobava en un estat baix: calia trobar una manera de mantenir la família i enriquir-se perquè la gent que els envoltava pogués viure una vida millor per família i sobreviure.

Hi havia molts nens en aquells temps que deixaven enrere i van créixer amb els seus avis. A una certa edat, els pares que es troben a l'estranger preguntaran si opten per estudiar a l'estranger o estudiar a la Xina. Això en forma part.


L’altra part és que els pares necessiten ajuda i estudien a altres països

per fer negocis a l’estranger.


És un nou repte per als nens i una llengua més que els nens que nascut a un altre país.

Segons l'enquesta, el nombre de xinesos que van emigrar a Espanya s'acosta als 220.000.El major nombre d'immigrants pertany al Marroc, prop de 770.000.

Així com Colòmbia, Gran Bretanya, Romania .


Aquests immigrants a Espanya es concentren principalment a Madrid, Catalunya, València i la regió insular. Aquests llocs també són zones amb una economia espanyola vibrant, una gran demanda de mà d'obra i moltes oportunitats, aptes per al desenvolupament. Per descomptat, alguns immigrants dels països desenvolupats arriben a Espanya principalment amb la finalitat de gaudir del sol i de l'estil de vida pausat, per la qual cosa solen optar per centres turístics amb un entorn preciós.